Закључак о продужењу важења Стратегије развоја општине Гацко за период 2011.-2020. на 2021.