Закључак о прихватању Студије оправданости отварања Дневног центра за стара лица или Дома за стара лица, Радног тима за израду Студије оправданости отварања Дневног центра