Закључак о прихватању извјештаја о раду ЈУ „Дјечији вртић“ Гацко за школску 2018/19 годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину