Закључак о прихватању Информације о здравственој заштити сточног фонда општине за 2016. овлашћеног ветеринарског инспектора