Закључак о прихватању Информације о здравственој заштити сточног фонда општине Гацко за 2022. годину, Овлаштеног ветеринарског инспектора