Закључак о прихватању Информације о здравственој заштити сточног фонда општине Гацко за 2020. годину