Закључак о прихватању информације о стању у привреди општине Гацко