Закључак о прихватању Информације о стању у области Средњег образовања са приједлогом мјера