Закључак о прихватању Информације о стању у области средњег образовања и васпитања у општини Гацко за школску 2022/2003. годину, ЈУ СШЦ “Перо Слијепчевић” Гацко