Закључак о прихватању Информације о стању у области средњег образовања и васпитања у општини Гацко за школску 2021-2022. годину, ЈУ СШЦ “Перо Слијепчевић” Гацко