Закључак о прихватању Информације о стању у области пољопривредне дјелатности за 2021. годину са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње, Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности