Закључак о прихватању Информације о стању у области пољопривредне дјелатности са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње