Закључак о прихватању Информације о стању у области пољопривредне дјелатности са приједлогом мјера