Закључак о прихватању Информације о стању у области основног образовања и васпитања у ОГ ЈУ ОШ “Свети Сава” Гацко