Закључак о прихватању Информације о стању у области јавног превоза