Закључак о прихватању Информације о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбиједности саобраћаја