Закључак о прихватању Информације о реализацији закључака Скупштине општине Гацко за 2021. годину, предсједника Скупштине општине Гацко