Закључак о прихватању информације о раду Мјесних заједница за 2018. годину