Закључак о прихватању Информације о раду Мјесних заједница у 2016. години