Закључак о прихватању Информације о пословању за 2020. год. и прво тромјесечје 2021. ЈП “Водовод” Гацко