Закључак о прихватању Информације о парничним предметима у којима је једна од парничних странака ОГ, 01.01.-31.12.2019.