Закључак о прихватању Информације о обавезама из 2020. године и ранијих година, плаћених до 31. 10.2021. године и стање обавеза Општине Гацко, на дан 30.09.2021. године, Начелника општине Гацко