Закључак о прихватању Информације о броју незапослених лица ЈУ Завод за запошљавање РС – Биро Гацко