Закључак о прихватању Информације о броју незапослених лица – Биро Гацко