Закључак о покретању иницијативе за постављање привременог објекта-сувенирница, на локалитету Десивоје