Закључак о неусвајању Извјештаја о реализацији Програма зај. комуналне потрошње за 2020, Одјељења за просторно план. и цз