Закључак о начину евидентирања обрачуна плате за новембар и децембар 2020. год.