Закључак о именовању Радног тима за утврђивање Приједлога мјера за превазилажење тешке финансијске ситуације у Дому здравља