Закључак о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2020. ЈУ Информативно културни центар Гацко