Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ Информативно културни центар Гацко