Захтјев за утврђивање статуса члана породице ЦЖР и признавање права на породичну цивилну инвалиднину