Захтјев за одјаву предузетника (трајна или привремена)