Уређење платоа испред зграде колективног становања у улици Солун. добровољаца бр. 43