Уговор: Сервисирање ватрогасне пумпе “Росенбауер НХ 25”