Уговор о репрезентацији, кафе кухиња и одржавање чистоће