Уговор о изради шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју општине Гацко