Уговор о изради идејног и главног прoјекта спортске сале у Гацку