Уговор о Изради Главног грађевинског пројекта, Реконструкција улице Милорада Поповића у Гацку