Уговор: Набавка канцеларијског материјала за потребе општинксе управе Општине Гацко