Уговор: Кредитно задужење за финансирање капиталних улагања у износу од 1.800.000,00КМ