Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу за период 2018 – 2028. година