СМ и УТУ за ДВ Бистрица -Придворица, СМ и УТУ за ТС „Радна зона“ и УТУ за споменик палим борцима