СМ и УТУ за ДВ Бистрица -Придворица, СМ и УТУ за ТС “Радна зона” и УТУ за споменик палим борцима