Систематска дератизација на подручју општине Гацко (прољеће 2022. године – јесен 2022. године)