Санација пословно – стамбеног објекта, дио приземља вл. М. М.