Посебна одлука: Санација и реконструкција локалних путева у МЗ Фојница и МЗ Автовац