Одлука о расписивању Јавног огласа о давању у закуп грађевинског земљишта за постављање привременог објекта