Рјешење оименовању Комисије за примопредају дужности директора ЈУ „Културно спортски центар“ Гацко