Рјешење оименовању Комисије за примопредају дужности директора ЈУ “Културно спортски центар” Гацко