Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Стручне службе