Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за заједничке послове, Општинске управе општине Гацко